Kontoverbindung
 
Kindersinfoniker e.V.
Bank: Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE04 7025 0150 0029 5358 95
BIC: BYLADEM1KMS

Wichtig: Verwendungszweck: Musikferien 2021 + Anmeldenummer
Impressum
Webmaster
Kontakt
Haftungsausschluss
Update: 6. August 2019
ABCDEA
Bank Account
 
Kindersinfoniker e.V.
Bank: Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE04 7025 0150 0029 5358 95
BIC: BYLADEM1KMS

Important: Purpose: Musikferien 2020 + Application number